CÃRŢI POŞTALE CU POVEŞTI VÂNÃTOREŞTI


În anul 1942, an zguduit în întreaga lume de cel mai cumplit conflict militar al secolului, armata românã cutreiera stepele întinse ale Rusiei apropiindu-se de Volga împreunã cu armata germanã “Camarazi de azi şi pentru totdeauna” cum reiese din cãrţile poştale militare ale vremii.

Tot ele ne spun cã România nu mai era singurã şi împreunã cu puterile europene şi Japonia va clãdi temelia lumii viitoare.

Din pãcate acesta este adevãrul, România nu a fost niciodatã singurã …

Între timp în ţarã mai precis la Bucureşti de la sediul Uniunii Generale a Vânãtorilor din România care era situat pe strada Polonã nr.8 sunt trimise cãrţi poştale de avertizare de cãtre Secretarul General al societãţii, colonelul Dumitru, Societãţii de Vânãtoare “Tigrul” din comuna Bethausen jud. Severin care era restantã în iulie 1942 cu suma de 3400 Lei, plata cotizaţiilor şi abonamentelor la revistã, a celor 20 de membrii ai acestei societãţi cu nume atât de fioros.

În luna septembrie a anului 1942 o parte din datorie s-a plãtit motiv pentru care vigilentul Secretar General Dumitru a scris Inspectorului de Vânãtoare din jud. Severin , a cãrei capitalã era oraşul Lugoj sã elibereze membrilor societãţii “Tigrul” permisele de vânãtoare pe anul 1942.

Este demn de reţinut cã o societate de vânãtoare a unei comune din Banat avea în anul 1942 20 de membrii cotizanţi şi întreţinea corespondenţa cu Uniunea Generalã a Vânãtorilor din România.

Colonelul Al. Dumitru , secretar general al U.G.V.R–ului a aplicat pe cãrţile poştale şi ştampila uniunii, o ştampilã centratã de iniţialele U.G.V.R. înconjurate de ornamente în formã de coarne de cerb şi o coroanã.

Frumoasa ştampilã a nobilului sport atât de iubit şi atunci ca şi acum în întregul Banat.Autor,

DAN TRAIAN DEMETER,

LUGOJ, 19-Februarie-2010Înapoi la meniul Diana Special ...