Revista DIANA - Redacţia

Revista DIANA apare trimestrial şi este editatã de Asociaţia Judeţeanã a Vânãtorilor şi pescarilor Sportivi Timiş.

Iniţiator: NEBOIŞA ROSICI

Colegiul de redacţie:

Preşedinte: Ilie SÂRBU

Director: Cornel LERA

Redactor şef: Dan Lambert HODONEANŢU

Redactori de specialitate:

Iancu BRAICU, Traian OPREA, Mircea-Ionel PLEŞ, Ştefan POLVEREJAN, Ioan VINTILÃ

Director economic: Flori JIVA

Agent de distribuţie: Filareta CREŢU

Adresa redacţiei: A.J.V.P.S Timiş - 1900 Timişoara, Str. Bela Bartok nr.17

Telefon: 0256 /497 706, 0256 / 495 167, Fax: 0256 / 497 007