Pentru a asculta Andre Rieu, "Corul vânãtorilor" în fundal, folosiţi playerul de mai jos:

DIANA - un prieten care vã sfãtuieşte


DIANA, revista vânãtorilor, trãgãtorilor cu arma de vânãtoare, chinologilor şi altor iubitori ai naturii, cu un conţinut bogat şi în condiţii grafice excelente, vã ispiteşte sã vã aplecaţi pe paginile ei şi sã-i reţineţi sfaturile. Apare trimestrial şi este condusã de un colectiv priceput, iar articolele din coloanele ei sunt iscãlite de profesionişti care se adreseazã în primul rând vânãtorilor, pescarilor, chinologilor, dar în general, tuturor iubitorilor de naturã.

DIANA

De la apariţie, şi pânã în prezent DIANA nu v-a dezamãgit niciodatã, deoarece s-a remarcat mereu, prin caracterul ei instructiv şi educativ. Instructiv fiindcã de fiecare datã a adus informaţii despre modul de viaţã al fiecarei specii aparţinând faunei vânãtoreşti; de asemenea, informaţii despre rasele de câini de vânãtoare, despre armele şi muniţiile de vânãtoare, şi chiar informaţii culinare, respectiv cu produse de vânat.

Încântatoare sunt şi întâmplãrile şi poveştile celor cu tolba plinã şi fir întins, dovada talentului de scriitor. Şi nu puţine sunt aceste dovezi. Toate articolele, indiferent de temã, sunt iscãlite de specialişti sau de vânãtori cu multã experienţã. Toţi cititorii DIANEI şi mai ales vânãtorii începãtori au avut de învãţat din aceste articole.

De reţinut cã judeţul Timiş se remarcã prin bogãţie faunisticã, care trebuie îngrijitã, protejatã ... Caracterul educativ al revistei DIANA constã tocmai în grija aceasta a vânãtorului şi pescarului pentru fauna cinegeticã. Pe tema eticii DIANA a publicat multe articole referitoare la atitudinea umanã a vânãtorilor. Gospodãrirea fondului cinegetic este o primã cerinţã. Dar aceastã primã cerinţã presupune altele. Vânãtorul gospodar, trebuie sã fie un om informat, citit. El trebuie sã aibã cunoştiinţe despre ceea ce este un un ecosistem, ecologie, etologie, echilibru cinegetic, selecţie, spor natural, rezervaţie cinegeticã, braconaj, specii sãlbatice protejate, etc. şi despre alte noţiuni vânãtoreşti.

Vânãtorul trebuie sã fie mai întâi om, sã respecte legile scrise şi nescrise referitoare la vânãtoare, adicã sã nu le încalce. Etica vânãtorului trebuie sã depãşeascã simpla bunã purtare faţã de mediu şi faţã de ortacii tagmei. Şi se va mai cere ceva: vânãtorii sã fie la curent cu apariţiile legislative de interes vânãtoresc. Numai aşa, având în vedere toate aceste cerinţe, vânãtorii vor percepe vânãtoarea ca fiind o îndeletnicire nobilã, de intervenţie înţeleaptã în fauna planetei.

Revista DIANA vã povãţuieşte pe toţi, chiar dacã nu sunteţi vânãtori, sã ieşiţi în naturã, sã inspiraţi aer curat, sã scãpaţi de poluarea şi stressul urban.

Iatã de ce, având în vedere toate cele spuse mai sus, se poate afirma cã revista DIANA vã este un prieten înţelept, care trebuie consultat la apariţie, adicã trimestrial.

Redactor şef,

Dan Lambert Hodoneanţu

_________________________________________________________

« Înapoi la prima paginã »